20/366

Vodné vtáctvo sa na zimu presťahovalo k obydliam. Vedia, že tam od hladu neuhynú.