40/366

Deň sa zobúdza aj pred nemocnicou na Antolskej.