133/366

Prší, prší, len sa leje. Aj napriek tomu som cestou na trh vystúpila o zastávku skôr, aby som odfotila fontánu na Dulovom námestí.