162/366

Zahusťujú nás. Veď načo toľko zelene a stromov?