177/366

Koľkokrát za život som prešla po tejto ulici? Okrem tej, na ktorej bývam, asi najviac zo všetkých bratislavských.