338/366

Keď sa dnes slnko začalo skláňať k obzoru, krásne presvetľovalo opadané lístie v lese.